Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927105107.jpg

Toelichting bij de erediensten

Laat de Geest maar waaien! Predikant in coronatijd

Ineens moest alles anders in Nederland en later in de hele wereld. Ook in de kerk. Ik werk altijd ver vooruit met kerkdiensten en zo waren alle diensten tot en met Pasen ingevuld. En toen viel het project ‘Stenen van Hoop’ stil. Ik heb het de eerste twee weken tijdens het digitale Moment van de Week nog wel aangehaald, maar daarna waren andere onderwerpen belangrijker. Thema’s als onzekerheid, de waarom-vraag, nabijheid en troost stonden op de voorgrond. Elke week maakten we het pastorale en digitale Moment van de Week, terwijl ik anders om de drie weken een kerkdienst had.
Ook het pastoraat gingen we anders organiseren. Meer telefoontjes, brieven, kaarten en digitaal overleg, alles om maar met elkaar in verbinding te blijven. Toen de eerste hectische weken voorbij waren, bestond mijn werk voornamelijk uit bel-pastoraat en het theologisch bedenken van een korte overweging. Eerst moest ik alles wat ik gewend was (net als anderen trouwens) loslaten om tot een andere werkinvulling te komen.

Lang vooruitplannen en vooruit werken was er niet meer bij. En het kón, merkte ik, en ik vond het nog fijn ook. Anders was er veel heen en weer gereis (gehaast) van gesprekken naar verschillende overlegvormen en tussendoor even aan een dienst werken of andere schrijfsels. Dat fragmentarische viel weg en gaf een rust.

Het stelt nu wel de vraag ‘wat is belangrijk in onze gemeente’. Loslaten en open staan voor wat het leven en werk vraagt, dat is de Geest van Pinksteren. Ik houd van het feest van de Geest, hoewel het loslaten deze keer wel confronterend was. De pinksterkleur is rood en dat vurige zien we maar één keer in het jaar.

Omdat ik de Geest nodig heb, heb ik het rode kleed nog steeds hangen in mijn symboolhoek. Ik heb er nu ook de steentjes en de bemoedigende woorden uit de 40dagentijd gelegd.

Tijdens de Thee in de Tuin kreeg iedereen dit mee dat al vanaf Pasen op hen lag te wachten. Voor de toekomst in de kerk hebben we plannen en een protocol liggen, maar we zijn genoodzaakt om in deze tijd van veranderende beschermingsmaatregelen, steeds weer nieuwe wegen te zoeken. Laat de Geest maar waaien. Gods Geest gaat altijd vóór de vorm uit.

Thee in de Tuin

We noemen het Thee in de Tuin, maar vanwege het weer en het geluid zitten we binnen in een kring. Met tien mensen en 9 tafels ertussen zijn we in de maand juni op de zondagmiddagen bij elkaar gekomen. In plaats van een kerkdienst was het nodig om elkaar eerst weer eens te ontmoeten. Met elkaar spraken we over ‘hoe gaat het met jou en hoe heb jij de afgelopen maanden beleefd?’

‘Ik vind het heel fijn om jullie weer te zien’, zei iemand. En zo hebben we dat allemaal ervaren. Het was gelijk ook een opstapje om te wennen aan de nieuwe beschermende maatregelen. Handen desinfecteren bij binnenkomst. Je láten bedienen en niet helpen met kopjes naar de keuken brengen en daar gezellig met z’n allen napraten. Hoewel we tijdens deze middag fysiek afstand hielden was de nabijheid en verbondenheid groot!

Tip voor de zondagochtend: nodig mensen na de kerkdienst (live, TV, online) uit op de koffie in eigen huis of tuin!

Geloof, hoop en liefde als carrousel

Er zijn weer drie carrouseldiensten geweest. Dit keer waren ze alle drie online vanuit Tilburg te zien. De eerste waarin ds. Winanda de Vroe voorging, ging over ‘geloof’, met Abraham als voortrekker. De tweede waarin ds. Otto Grevink voorging, ging over de ‘hoop’, en kon Noach als overlevende een nieuw begin maken. De derde, waarin ds. Annemarie Hagoort voorging, ging over liefde met Ruth als ‘degene die met een ander meeging in een onzekere toekomst’. Geloof, hoop en liefde horen bij elkaar. Ze vloeien als het ware in elkaar over. De symbolen ervan zijn verwerkt in een mandala. Kinderen van de drie gemeenten kregen ze thuis, en mooi is, dat vooral volwassenen ze ook gingen kleuren. Mandala’s kleuren is van oudsher een spirituele en rustgevende bezigheid.
ds. Annemarie Hagoort

Collectes

Omdat er gezien de regels niet met collectezakken gecollecteerd mag worden, zal er een open schaal collecte zijn. De opbrengst wordt verdeeld over diaconie en eigen kerkenwerk. Dus twee collectes in één.

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij: Voedselbank, ZWO, Diaconie algemeen, KIA- Werelddiaconaat, Unicef, Sterk Huis-Goirle, KIA -Vluchtelingenwerk, Opkikker.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

20150628092402.jpg