Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927113831.jpg

Toelichting bij de diensten

Zondag 4 november – de vreugde van het zingen

In deze dienst verleent de cantorij uit Best haar medewerking aan de dienst. We zingen veel samen met u want dat is ook het thema van de dienst: de vreugde van het zingen!

De laatste zondag van het kerkelijk jaar

In de dienst op 25 november 2018 worden de namen genoemd van gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We noemen hun namen omdat we hen niet willen vergeten en omdat wij hen geborgen weten in Gods handen. Eens is hun naam genoemd bij de doop en nu brengen we opnieuw hun namen voor Gods aangezicht. Namen van dierbare overledenen noemen we ook in onze stille gebeden. We dragen hen mee in ons hart. Vanuit de Laatste zondag van het kerkelijke jaar leven we in de adventstijd toe naar het Licht van Kerstmis. Het is de belofte van God waar wij aan mogen vasthouden; de belofte dat er in elke donkere tijd die wij meemaken iets van Gods licht doordringt. In het licht van die belofte noemen we de namen van onze dierbare overledenen.

Advent

In de adventstijd wordt er gepreekt aan de hand van schilderijen van ds. Martin Wagenvoorde. Sinds zijn emeritaat is hij opnieuw begonnen met schilderen. Dat resulteerde afgelopen zomer in een tentoonstelling in zijn woonplaats Breda. Ook veel bijbelse taferelen heeft hij gemaakt. Tijdens de advent kijken we naar verbeeldingen rond het geboorteverhaal van Jezus. Zelf gaat hij de 4e adventszondag voor. Wil van Egmond gaat de 2e advent voor en ik de 1e en de 3e.

20150927113450.jpg