Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150628100513.jpg

Toelichting collectes

Zondag 2 juni - Amnesty International

Amnesty zet zich in voor mensen, overal ter wereld, die slachtoffer zijn van vervolging en politiek geweld. Mensenrechten waarborgen vrijheid en gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. Van harte aanbevolen.

Zondag 9 juni - Kerk in Actie Pinksterzending

Bijbelverspreiding op het Chinese platteland.
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christenen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het ven groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament enzijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

Zondag 16 juni - ’t Hemeltje

Inloophuis ’t Hemeltje van het Diaconaal Centrum Eindhoven is een initiatief van gezamenlijke kerken in Eindhoven en omgeving om dak- en thuislozen en eenzame mensen een laagdrempelig ‘welkom in de huiskamer’ te bieden. Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje koffie of thee, om elkaar te ontmoeten, een eigen verhaal te vertellen en men kan er terecht met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied. Er is een douche en kleding kan gewassen worden. Men kan er ook een warme maaltijd nuttigen. Het is een plek waar de kwetsbare medemens mag zijn wie hij of zij is.

Zondag 23 juni - Kerk in Actie Werelddiaconie - Vergeten vluchtelingen in Nigeria

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet (vaak) meer horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren ze daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

Zondag 30 juni - Stichting Leergeld kinderen in Hilvarenbeek

Hilvarenbeek is een welvarende gemeente, maar ook hier zijn er gezinnen die moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen. Door de krappe beurs van hun ouders kunnen deze kinderen niet meedoen aan activiteiten waar andere kinderen wel van kunnen genieten. Bijvoorbeeld bij verenigingen die zich toeleggen op sport en cultuur. Het lidmaatschap is een te hoge drempel of de aankoop van sportkleding te duur. Soms zijn zelfs de kosten van een schoolreisje op de basisschool niet op te brengen. Kinderen uit deze gezinnen dreigen daardoor uit de boot te vallen. Ze missen de aansluiting bij hun vriendjes, omdat ze niet mee kunnen doen. Bovendien remt die situatie hen in hun ontwikkeling. Dat is niet goed voor de kinderen zelf, maar ook niet voor de samenleving. Want iedereen moet daar volop aan kunnen meedoen Om deze kinderen te kunnen helpen is er sinds 2016 de Stichting Leergeld Hilvarenbeek. Deze stichting heeft een fonds waaruit de activiteiten van deze kinderen betaald worden. Helpt u ook mee?

Zondag, 7 juli - Vakantiepret voor kinderen in armoede

Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijk zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret?

20150927111726.jpg