De Beheerraad beheert als een goede rentmeester de gelden en goederen van onze gemeente. Daartoe behoort zowel het inzamelen van als het beheren van de middelen, die door de gemeente worden bijeengebracht.

Verdere taken zijn:
het beheer van de kerkelijke gebouwen (kerk en Open Huis),
de financiële- en ledenadministratie,
het beheer van de begraafplaats Godesakker,
alsmede het archief voor zover dat niet is overgebracht naar het streekarchief in Tilburg.

- Leden administratie: verwerken van wijzigingen in het leden bestand
- Financiele administratie: verzorgen van de boekhouding van de gemeente; opstellen van begrotingen en jaarrekeningen.
- Onderhoud van de tuinen: verzorgen van de tuinen van onze panden aan het Vrijthof.
- Beheer van verwarmingsinstallaties: verzorgen van de juiste en tijdige verwarming van onze gebouwen

Actie Kerkbalans

de inkomsten van de gemeente zijn bijna geheel afkomstig van de vrijwillig bijdragen en collectes. Jaarlijks ontvangen de gemeenteleden in de maand januari het verzoek om voor komend jaar de hoogte van hun vrijwillige bijdrage vast te stellen.

Giften en legaten

Giften kan men (naast de vrijwillige bijdrage) indelen in incidentele giften en periodieke giften (voor minstens 5 jaar); in dit laatste geval is een fiscaal voordeel te behalen, omdat deze giften geheel aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Daarvan dient wel een notariële akte opgemaakt te worden. Ook kan men de kerk bij testament benoemen tot erfgenaam respectievelijk legataris; na overlijden erft de kerk dan de gehele nalatenschap respectievelijk een bepaald geldbedrag. Indien men giften of legaten voor speciale doeleinden wenst te geven, dan graag melding maken zodat voor een juiste besteding van de gelden kan worden gezorgd.

Stichting Begraafplaats Godesakker

Onze gemeente heeft een eigen begraafplaats, Godesakker genaamd, aan de Esbeekseweg. Volgens de huidige statuten kunnen op deze begraafplaats alleen diegenen begraven worden die tot onze Protestantse Gemeente behoren of daarmee op enige manier verbonden zijn. Er kunnen ook urnen worden bijgezet in een urnenput. Het is mogelijk om een graf te reserveren. Voor informatie en tarieven kan men zich wenden tot een van de beheerders via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kosten van gebruik van de Andreaskerk

Van elk gezin wordt verwacht dat men jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de kerk betaald. Voor ieder lid dragen we als gemeente ook jaarlijks een bijdrage de landelijke organen (PKN). Voor iedereen die een minimale bijdrage of meer betaalt, is alle gebruik van bijv. rouw- of trouwdiensten in de Andreaskerk gratis. In de andere gevallen worden kosten in rekening gebracht.

Wanneer gemeenteleden een uitvaart verzekering hebben, dan komen ze via deze verzekering in aanmerking voor een vergoeding van de kosten voor gebruik van het kerkgebouw, begeleiding predikant en organist/koster. In dat geval brengen we hen kosten in rekening, die dan bij de verzekering gedeclareerd kunnen worden.

Tarieven voor gebruik van de Andreaskerk

Zie: Verhuur Andreaskerk

Wie meer wil weten, kan contact opnemen met de Beheerraad via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.