De diaconale zorg voor onze gemeente is toevertrouwd aan de diakenen. Het is vanzelfsprekend dat diaconale verantwoordelijkheid niet alleen op diakenen rust, maar een opdracht is aan alle gemeenteleden. Een levende gemeente is een diaconale gemeente waar leden met elkaar leven, elkaar opvangen en tot steun (willen) zijn. De kern van het ambt van diaken wordt gevormd door de sociale functie, het gericht zijn op de samenleving, helpen waar dat nodig is (soms ook materieel en financieel) en opkomen tegen onrecht.
De Diaconale Raad neemt het voortouw door (verborgen) nood te signaleren en hulp te bieden aan mensen binnen en buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. In samenwerking met maatschappelijk werk, sociale dienst en vrijwilligersorganisaties probeert de diaconie ook in de eigen regio mensen in de knel een steuntje in de rug te geven.

ZWO: Zending Werelddiaconaat & Ontwikkelingshulp

Samen met de Protestantse Gemeente in Oisterwijk en Tilburg wordt gekozen om een bepaald project te steunen.

Kerkdiensten

In diensten waarin de Maaltijd van de Heer gevierd wordt, zijn leden van de Diaconale Raad actief betrokken bij het delen van brood en wijn. Ten minste 1x per jaar is er een diaconale viering, een dienst voorbereid en deels verzorgd door de diaconie.

Acties

Door o.a. mee te doen aan schrijfacties van Amnesty International en Kerk in Actie proberen we met de gemeente ons bewust bezig te houden met de nood in de wereld.

Bloemengroet

Iedere zondag staan er bloemen op de liturgietafel. Na afloop van de dienst gaan deze als een groet van de gemeente naar een van de leden.
Als u vindt dat iemand uit de gemeente een bloemetje verdient, neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconaal fonds

Alle mensen die urgent hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op dit fonds. Voor informatie neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deelbankje

Armoede: binnen de diaconie zijn we er vaak mee aan het worstelen. Wat is dat om arm te zijn in een rijk land? Je ziet er eigenlijk weinig tot niets van in de omgeving waar wij wonen. En toch is het er wel. Ongeveer 7 procent van de mensen die in onze gemeente wonen, kampen dagelijks met ernstige tekorten. Dat geeft bij betrokkenen vaak een gevoel van schaamte, het gevoel gefaald te hebben. Dat kan leiden tot een laag zelfbeeld en sociaal isolement. Je loopt er niet mee te koop, kan niet aan activiteiten meedoen die voor een ander heel gewoon zijn en hebt dagelijks zorg of je je boodschappen en rekeningen wel kan betalen. In Nederland erkennen we het probleem, maar structurele oplossingen blijven vooralsnog uit. Hoe kunnen we als kerk helpen bij het terugdringen van armoede? In theorie heel simpel: Openstellen, luisteren, niet oordelen en hulp geven waar nodig. In praktijk blijkt dat toch minder simpel. Mensen uiten hun zorgen en problemen niet zo makkelijk. Als diaconie van de Andreaskerk kiezen we ervoor te beginnen met praktische hulp. We doen mee met Kerk in Actie om dozen met voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. Daar zijn we in januari 2024 mee begonnen en gaan daar in 2024 mee door.

Daarnaast gaan we een “Deelbankje” plaatsen voor het Open Huis. Het is de bedoeling dat u daar houdbare etenswaren in kunt leggen die wij als diaconie op de juiste plaats zullen afgeven. Bijvoorbeeld door het naar een van de Voedselbanken in de regio te brengen. Maar ook kan iemand die het wil, er zelf wat uithalen en gebruiken. Dit bankje is 24 uur per dag bereikbaar voor iedereen en te vergelijken met die mini boekenkastjes waar iedereen boeken in kan zetten of uithalen. Daarnaast hopen wij dat het bankje aanspoort tot gesprek. Dat je daar gewoon even op kan gaan zitten en een ander ontmoeten. Omdat het heel centraal op de Vrijthof is, hopen we dat de naam “Deelbankje” ook bijdraagt aan de erkenning dat het inzamelen van voedsel nog nodig is in Nederland. We hebben er alle vertrouwen in dat er ruimhartig gebruik van gemaakt gaat worden.