woensdag 16 januari 2019 - Cees den Heyer - Jezus, een mens onder de mensen.

Elk jaar organiseert de Protestante Gemeente een Open Huis-lezing over een onderwerp dat de kerkgrenzen overstijgt. Deze lezing vindt plaats in de Internationale Bidweek voor de Eenheid van de Christenen in januari.
Dit jaar is de lezing niet in de Internationale Bidweek voor de Eenheid van Christenen, maar een paar dagen eerder nl. 16 januari.
Dit jaar i s Prof. Cees den Heyer onze gastspreker.

Het thema van de lezing zal zijn:
Jezus, een mens onder de mensen.

Deze lezing is gebaseerd op het boek ‘Jezus, een mensenleven’. Dit boek is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.

Cees den Heyer (1942) was hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen en docent aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam.

Datum: woensdag 16 januari 2019
Plaats: Open Huis, Vrijthof 21a , 5081CB
Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)