voor de kinderen van 4-12 is er alleen tijdens de advent en tijdens een aantal zondagen in de 40dagentijd kindernevendienst.
Als er incidenteel op andere zondagen kindernevendienst is, staat dat aangegeven in de Andreasbode en op de website bij de aankondiging van de erediensten.

Op de zondagen dat er kindernevendienst is, is er ook opvang voor de kinderen t/m 4 jaar.